Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie akceptujesz to (NACIŚNIJ W CELU AKCEPTACJI). Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wprowadzona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i uszczegółowiona Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zasada ochrony danych osobowych, wniosła istotne zmiany w istniejących procedurach ochrony danych tyczących prywatnych osób. Wprowadzone przepisy pozwoliły na ujednolicenie standardów w zakresie przetwarzania danych osobowych, jednocześnie nakładając na administratorów danych szereg obowiązków, natomiast osobom których dane dotyczą przyznały instrumenty kontroli procesu ich przetwarzania.

Obowiązki administratora danych osobowych (ADO) ustawa określa jako zobowiązanie do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych „przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.”.

ADO powinien dbać zatem o ich ochronę w zakresie wyznaczonym charakterem przetwarzanych danych, a także występującymi w danym środowisku zagrożeniami. W sytuacji gdy do przetwarzania danych osobowych wykorzystywane są systemy informatyczne, wymagania stawiane Administratorowi przenoszone są na grunt właściwości tychże systemów i odnoszą się do zagrożeń leżących po stronie popełnianych przez samego Administratora błędów, a także do nieuprawnionego i zamierzonego działania osób trzecich, nieupoważnionych do ingerowania w chroniony system. W związku z tym, w przepisach wykonawczych do ustawy wprowadzono szerokie wymagania, stawiane nie tylko samej polityce bezpieczeństwa, ale również odpowiedniemu kształtowi systemu informatycznego oraz sposobowi odpowiedniego zarządzania nim.

Gemini s.c. oferuje pełną, zgodną z wymogami stawianymi przez prawo, opiekę nad bezpieczeństwem danych osobowych w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Nasi specjaliści od prawa administracyjnego i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych:

skonfigurują odpowiednio system informatyczny i wprowadzą mechanizmy zarządzania nim, pozwalające na bezpieczne i efektywne przetwarzanie danych osobowych,

zaprojektują i napiszą dla Twojej Jednostki w pełni zgodną z zapisami ustawy i aktów wykonawczych Politykę Bezpieczeństwa,

napiszą zgodną z wprowadzoną Polityką Bezpieczeństwa i wymaganą przepisami prawa Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym,

w końcu zaopiekują się całością systemu i procedur jako Administrator Systemu Informatycznego.

 

Z nami przetwarzanie danych osobowych może być bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem!

 

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.