Symfonia ERP

Jest to oprogramowanie wspierające zarządzanie firmą, które pozwala na zbieranie i analizowanie informacji na potrzeby zarządcze, sprawozdawcze i podatkowe. System opiera się o dedykowane moduły obsługujące różne zakresy funkcjonalne w firmie.

Moduły ERP

Handel

Moduł umożliwia obsługę procesu sprzedażowego od zamówienia po fakturowanie i wydanie towaru. Obsługiwane jest każde zaopatrzenie i gospodarka magazynowa w tym proste czynności produkcyjne na zasadzie kompletacji. W efekcie system generuje komplet dokumentów handlowych i magazynowych, które mogą być przesyłane do modułu księgowego. Możliwe jest także śledzenie i analiza bieżących danych sprzedażowych, dotyczących rozrachunków oraz stanów i obrotów magazynowych.

Posiada także dodatkowe rozszerzenia:

Contact Manager – narzędzie wspierające pracę handlowca, które pozwala zarządzać kontaktami z klientami, kalendarzem oraz złożonymi ofertami.

WebAPI – pozwala na programistyczne łączenie się z innymi systemami takimi jak sklepy internetowe, banki oraz automatyzację procesów powtarzalnych.

Finanse i Księgowość

Moduł umożliwia obsługę procesu sprzedażowego od zamówienia po fakturowanie i wydanie towaru. Obsługiwane jest każde zaopatrzenie i gospodarka magazynowa w tym proste czynności produkcyjne na zasadzie kompletacji. W efekcie system generuje komplet dokumentów handlowych i magazynowych, które mogą być przesyłane do modułu księgowego. Możliwe jest także śledzenie i analiza bieżących danych sprzedażowych, dotyczących rozrachunków oraz stanów i obrotów magazynowych.

Posiada także dodatkowe rozszerzenia:

Środki trwałe – moduł wspierający ewidencję oraz obliczenia amortyzacji związanych z posiadanymi przez firmę środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Wszelkie dane w formie dokumentów księgowych mogą być automatycznie przesyłane do modułu księgowego.

E-box – zespół dodatków pozwalających na wprowadzenie elektronicznej wymiany danych z bankami (e-Przelewy), administracją skarbową (e-Deklaracje) oraz klientami (e-Dokumenty)

Business Intelligence

Moduł służący wielowymiarowej analizie danych zebranych w modułach Handel oraz Finanse i Księgowość. Raportowanie jest wieloprzekrojowe z uwzględnieniem potrzeb firmy. Raporty dostępne są zarówno w wyżej wymienionych modułach jak i przez strony www. Mogą także być wykonywane okresowo i wysyłane mailem do właściwych osób. Baza raportów może być w łatwy sposób rozszerzana. Moduł pozwala także na wdrożenie budżetowania w firmie dostarczając zestaw niezbędnych raportów.

Zarządzanie Produkcją

Moduł służący do zaawansowanego zarządzania produkcją. Przechowuje informacje o technologiach i procesach produkcyjnych. Na podstawie danych o zamówieniach z modułu Handel pozwala wprowadzać plany produkcyjne, a także dokonywać harmonogramowania produkcji z uwzględnieniem zajętości gniazd produkcyjnych, kolejności wykonywanych zadań oraz wymaganych terminów realizacji.

Posiada także dodatkowe rozszerzenie:

Panel Meldunkowy – program przeznaczony do pracy na linii produkcyjnej współpracujący z czytnikiem kodów kreskowych. Jego celem jest umożliwienie pracownikowi rejestracji czasu trwania operacji oraz czasu aktywności maszyn na których pracuje. Daje mu także bezpośredni dostęp do dokumentacji technicznej produktu. Dane wprowadzone do aplikacji natychmiast widoczne są na zleceniu w zakładce karta pracy w programie głównym.

Kadry i Płace One Payroll

Moduł służący do zarządzania zasobami ludzkimi, a także do obliczania wynagrodzeń za pracę. Daje także możliwość stworzenia i wysłania deklaracji podatkowych.

Posiada także dodatkowe rozszerzenia:

e-Teczka – pozwalająca na przechowywanie akt pracowniczych w formie elektronicznej.

Premium pack – to seria dodatków ułatwiających pracę z modułem takich jak:

  • Możliwość wysyłki do pracowników mailem pasków wynagrodzeń i deklaracji PIT
  • Możliwość ustawiania przypomnień o zadaniach do wykonania
  • Wsparcie w obsłudze procesu szkoleń BHP

Jeśli jesteś zainteresowany, masz jakieś pytania, potrzebujesz dodatkowych funkcjonalności w aplikacji lub potrzebujesz dostosować jej działanie do specyficznych wymagań swojego systemu skontaktuj się z nami.